Търсене

Въведете един или повече критерии за търсене.

ТитлаИмеПрезимеФамилияОтделТелефонКабинетИмейл 
Няма намерени резултати.
Достъп от външни телефони до централата на ТУ-София става с (02) 965 към вътрешните телефонни номера!
Данните в телефонния указател са актуални към януари 2015
За корекции: phonebook@tu-sofia.bg

© 2015 Технически Университет - София, ЦИР

Мобилна версия