Покажи структурата
доц. д-р
Диан Ненов Гешев,
тел.: 02 965-2265, каб.: 10112,
доц. д-р инж.
Николай Димитров Николов,
тел.: 02 965-3291, каб.: 1219, e-mail: nyky@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Бойко Иванов Гигов,
тел.: 02 965-3977, каб.: 9310, e-mail: bgigov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Цветан Тодоров Стоянов,
тел.: 02 965-2035, каб.: 10111, e-mail: tsstoianov@tu-sofia.bg
маг. инж.
Елена Стефанова Павлова,
тел.: 02 965-2342, каб.: 9310, e-mail: esp2002@tu-sofia.bg
маг. инж.
Мира Антонова Момчилова,
тел.: 02 965-2602, каб.: 9308, e-mail: mimomchilova@tu-sofia.bg
маг. инж.
Десислава Димитрова Петрова,
тел.: 02 965-2602, каб.: 9308, e-mail: d_petrova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Данаил Андреев Хлебарски,
тел.: 02 965-2562, каб.: 9108, e-mail: dhlebarski@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Данаил Андреев Хлебарски,
тел.: 02 965-2562, каб.: 9108, e-mail: dhlebarski@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Емил Младенов Маджарски,
тел.: 02 965-2308, каб.: 9243, e-mail: majarski@tu-sofia.bg
ас. маг. инж.
Филип Ивайлов Михайлов,
тел.: 02 965-3429, каб.: 9208, e-mail: ph_michaylov@tu-sofia.bg