Покажи структурата
маг. ик.
Диляна Иванова Ангелова,
тел.: 02 965-3704, каб.: 3235, e-mail: dia@tu-sofia.bg
маг. филолог
Ирина Благоева Гълева,
тел.: 2704, каб.: 3233, e-mail: ira3@tu-sofia.bg
маг. инж.
Екатерина Живкова Петкова,
тел.: 2704, каб.: 3233, e-mail: katia@tu-sofia.bg
маг. инж.
Елза Величкова Цанева,
тел.: 2704, каб.: 3233, e-mail: elza_caneva@tu-sofia.bg
проф. д.ик.н
Младен Стефанов Велев,
тел.: 02 965-2994, каб.: 3235, e-mail: mvelev@tu-sofia.bg
маг.
Валя Ефтимова Петрова,
тел.: 02 965-3704, каб.: 3235, e-mail: valia@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Татяна Кирилова Лефтерова,
тел.: 02 965-3733, каб.: 3618, e-mail: tlefter@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р
Анка Иванова Цветанова,
тел.: 02 965-3513, каб.: 3604, e-mail: a.cwetanova@tu-sofia.bg
доц. д-р д-р
Ралица Валериева Димитрова,
тел.: 02 965-2990, каб.: 4510, e-mail: rvd@tu-sofia.bg