Покажи структурата

Емилия Борисова Шопова,
тел.: 02 9653575, каб.: 209, e-mail: esho@tu-sofia.bg

Камелия Георгиева Василева,
тел.: 02 9653190, каб.: 214, e-mail: k.vasileva@tu-sofia.bg
ст. преп.
Весела Димитрова Френгова,
ст. преп.
Снежанка Недкова Анастасова,
маг. инж.
Иван Георгиев Нончев,
тел.: 02 965-3158, каб.: 204, e-mail: inonchev@tu-sofia.bg