Покажи структурата
Илиян Костадинов Младенов,
тел.: 02 965-2018,
Антоанета Василева Димова,
тел.: 02 9653021, каб.: 101,
Христина Стефанова Костова,
тел.: 2004, каб.: 311, e-mail: hr.stefanova@tu-sofia.bg
Емануил Василев Василев,
тел.: 2018,
Борислав Георгиев Георгиев,
тел.: 2018,
Емил Димитров Гърлянски,
Минчо Страхилов Шуманов,
тел.: 2018,
Ваня Георгиева Дончева-Цонева,
тел.: 3925,
маг. инж.
Николай Цветанов Ненчев,
тел.: 02 9653001, каб.: 301, e-mail: nnencheff@tu-sofia.bg
Найден Николов Николов,
тел.: 3925,
Иван Красимиров Петров,
тел.: 3925,
Розалия Евтимова Гьорева,
тел.: 3925,
Евгения Спасова Джамова,
тел.: 2018,
Галя Цветанова Нанкова,
тел.: 2018,
Станимирка Монева Панчева,
тел.: 3925,
,
тел.: 5555, kkkkk, e-mail: test@tu-sofia.bg
ст. преп.
Велизар Васков Лозанов,
тел.: 02 965-3005, каб.: 305, e-mail: v_lozanov@tu-sofia.bg
ст. преп.
Велизар Васков Лозанов,
маг. инж.
Феодосия Георгиева Стамова,
тел.: 02 965-2300, каб.: 304, e-mail: feya@tu-sofia.bg
ст. преп.
Александър Александров Александров,
тел.: 02 965-3278, каб.: 310, e-mail: alexandrov@tu-sofia.bg
ст. преп.
Александър Александров Александров,
ст. преп.
Александър Александров Александров,