Покажи структурата
маг. инж.
Евтимия Димитрова Кочемидова,
тел.: 02 965-2064, каб.: 2500, e-mail: e_kochemidova@tu-sofia.bg
маг.
Таня Златанова Войнова,
тел.: 02 965-3461, каб.: 2523-А, e-mail: tvoinova@tu-sofia.bg
маг. инж.
Даниела Петрова Димитрова,
тел.: 02 965-3637, каб.: 2525, e-mail: ddimitrova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Калин Лъчезаров Димитров,
тел.: 02 965-3145, каб.: 1257, e-mail: kld@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Емил Младенов Маджарски,
тел.: 02 965-2308, каб.: 9243, e-mail: majarski@tu-sofia.bg