Покажи структурата
маг. мат.
Спасен Борисов Цветков,
тел.: 2638, каб.: 2301, e-mail: spasen@tu-sofia.bg
маг. инж.
Кинка Петрова Чавдарова,
тел.: 3621, каб.: 2306, e-mail: kin@tu-sofia.bg
маг. пед.
Анета Иванова Дунева,
тел.: 2176, каб.: 2303, e-mail: aduneva@tu-sofia.bg
маг. инж.
Людмила Кръстева Зашева,
тел.: 2174, каб.: 2310, e-mail: lzasheva@tu-sofia.bg
маг. инж.
Мила Йорданова Иванова,
тел.: 3601, каб.: 2308, e-mail: mivanova@tu-sofia.bg
маг. инж.
Захарина Иванова Стоименова,
тел.: 3601, каб.: 2308, e-mail: zahst@tu-sofia.bg