Покажи структурата
маг. библ.
Стамена Цветенова Кавръкова-Георгиева,
тел.: 02 965-3567, каб.: Комплект. и обр., e-mail: kavrakova@tu-sofia.bg
Мария Димитрова Маринова,
тел.: 02 965-3567, каб.: Комплект. и обр., e-mail: mdm@tu-sofia.bg
Христина Михайлова Димитрова,
тел.: 02 965-2009, каб.: БИЦ, ет. 3, e-mail: hdimitrova@tu-sofia.bg