Покажи структурата

Силвия Светославова Кайцанова-Петкова,
тел.: 02 965-2895; 02 965 3995, каб.: 1152-2, e-mail: silvak@tu-sofia.bg
доц. д-р
Марин Беров Маринов,
тел.: 02 965-2828, e-mail: mbm@tu-sofia.bg

Светла Александрова Георгиева,
тел.: 02 965-2828, e-mail: ibzentrum@tu-sofia.bg