Покажи структурата
Стефан Георгиев Станков,
тел.: 74405290, e-mail: usob_semkovo@tu-sofia.bg
Муса Мехмед Барабун,
тел.: 74405290, e-mail: mbarabun@tu-sofia.bg
Мария Георгиева Бояджиева,
тел.: 74405290,
Николай Евтимов Кокарешков,
тел.: 74405290,
Васил Благоев Благоев,
тел.: 74405290,
Исмаил Усни Крълев,
тел.: 74405290,