Покажи структурата
Лалка Димитрова Костадинова,
тел.: 3151, каб.: 1343-Б, e-mail: lalkak@tu-sofia.bg
Десислава Станиславова Петрова,
тел.: 3151, каб.: 1343-Б, e-mail: dessy@tu-sofia.bg