Покажи структурата
Мария Тодорова Кисьова,
тел.: -3205, каб.: 1344, e-mail: m.kisyova@tu-sofia.bg
бак. инж.
Райна Петрова Николова,
тел.: 02 965-3205, каб.: 1344, e-mail: renni@tu-sofia.bg
маг. ик.
Росица Койчо Русева,
тел.: 3216, каб.: 1343, e-mail: rruseva@tu-sofia.bg
Албена Александрова Драганова,
тел.: 3205, каб.: 1344, e-mail: beni@tu-sofia.bg
Таня Любенова Цанкова,
тел.: 2624, каб.: 1342, e-mail: tzankova@tu-sofia.bg
маг. ик.
Росица Тенева Тенева,
тел.: 2102, каб.: 1343,
маг. инж.
Милена Янкова Янева,
тел.: 2216, каб.: 1343, e-mail: milyan@tu-sofia.bg