Покажи структурата

Величка Петкова Рашева,
тел.: 032/659 573, каб.: 4239, e-mail: fmu@tu-plovdiv.bg

Мария Благоева Попова,
тел.: 032/659 563, каб.: 4240, e-mail: fmu@tu-plovdiv.bg

Ренета Иванова Боева,
тел.: 032/659 563, каб.: 4240, e-mail: fmu@tu-plovdiv.bg
доц. д-р
Николай Стоянов Петришки,
доц. д-р инж.
Пепо Иванов Йорданов,
тел.: 032-659565, каб.: 4434, e-mail: piyordanov@tu-plovdiv.bg