Покажи структурата
бак. инж.
Румен Цветков Гигов,
тел.: 02 9652367, каб.: 12124, e-mail: rumen@tu-sofia.bg
маг. ик.
Илза Цветанова Сапунджиева,
тел.: 02 9653643, каб.: 2307-Б, e-mail: ilza@tu-sofia.bg

Милена Василева Спасова,
тел.: 02 9652351,
проф. д-р инж.
Ивайло Гинев Ганев,
доц. д-р
Илияна Иванова Найденова,
проф. дтн инж.
Ради Петров Романски,
тел.: 25 30; 02 962 41 72, каб.: 1232, e-mail: rrom@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Татяна Асенова Андонова-Вакарелска ,