Покажи структурата
гл. ас.
Трифон Стефанов Трифонов,
тел.: 0713322-24, каб.: 201,
маг. инж.
Радка Атанасова Йорданова,
тел.: 07133/22-24, каб.: 215,
маг. инж.
Неделчо Илиев Недялков,
тел.: 07133/22-24, каб.: 225,
маг. инж.
Цветелин Илчев Цветков,
тел.: 07133/22-24, каб.: 225,
маг. инж.
Емилия Миткова Донкова,
тел.: 07133/22-24, каб.: 311,
маг. инж.
Владимир Георгиев Луков,
тел.: 07133/22-24, каб.: 411,
маг. инж.
Иванка Бенчева Ненчева,
тел.: 07133/22-24,
маг. инж.
Галина Георгиева Николова,
тел.: 07133/22-24, каб.: 405,
маг. инж.
Николай Маринов Сираков,
тел.: 07133/22-24, каб.: 408,
маг. инж.
Валери Цветков Стефанов,
тел.: 07133/22-24,
маг. инж.
Кирил Иванов Тончев,
тел.: 07133/22-24,
маг. инж.
Цеца Цолова Христова,
тел.: 07133/22-24, каб.: 319,
маг. инж.
Васко Георгиев Хрусанов,
тел.: 07133/22-24, каб.: 209,
маг. инж.
Иво Петров Цъклев,
тел.: 07133/22-24,
маг. инж.
Маргарита Петрова Гаврилова,
тел.: 07133/22-24, каб.: 313,
маг. инж.
Ина Божидарова Георгиева-Илари,
тел.: 07133/22-24, каб.: 410,
маг. инж.
Даниела Василева Методиева,
тел.: 07133/22-24, каб.: 407,
маг. инж.
Незабравка Гаврилова Първанова,
тел.: 07133/30-19, каб.: ОБЩЕЖИТИЕ,
маг. инж.
Сийка Съйкова Ценева,
тел.: 07133/22-24, каб.: 412,
маг. инж.
Галя Георгиева Димитрова,
тел.: 07133/22-24, каб.: 309,
бак. инж.
Иванка Манчева Манчева,
тел.: 07133/22-24, каб.: 312,
бак. инж.
Адриана Пламенова Михайлова,
тел.: 07133/22-24, каб.: 315,
маг. инж.
Галя Велкова Иванова,
тел.: 07133/22-24, каб.: 406,
маг. инж.
Силвия Васкова Йорданова,
тел.: 07133/22-24, каб.: 404,
маг. инж.
Гергана Стефанова Муховска,
тел.: 07133/22-24, каб.: 309,
маг. инж.
Стефан Иванов Стефанов,
тел.: 07133/22-24, каб.: 314,
маг. инж.
Георги Ташков Сивов,
тел.: 07133/30-19, каб.: ОБЩЕЖИТИЕ,
маг. инж.
Светослав Димитров Димитров,
тел.: 07133/30-19, каб.: ОБЩЕЖИТИЕ,
маг. инж.
Илиана Йорданова Костадинова,
тел.: 07133/30-19, каб.: ОБЩЕЖИТИЕ,
маг. инж.
Виолета Тодорова Лукова,
тел.: 07133/30-19, каб.: ОБЩЕЖИТИЕ,
маг. инж.
Цеца Маринова Маринова,
тел.: 07133/30-19, каб.: ОБЩЕЖИТИЕ,
маг. инж.
Марийка Иванова Мартинчева-Ива,
тел.: 07133/30-19, каб.: ОБЩЕЖИТИЕ,
маг. инж.
Красимир Петров Найденов,
тел.: 07133/30-19, каб.: ОБЩЕЖИТИЕ,
маг. инж.
Диляна Маринова Тончева,
тел.: 07133/30-19, каб.: ОБЩЕЖИТИЕ,
маг. инж.
Слави Георгиев Христов,
тел.: 07133/30-19, каб.: ОБЩЕЖИТИЕ,
маг. инж.
Ася Кръстева Цветкова,
тел.: 07133/30-19, каб.: ОБЩЕЖИТИЕ,
маг. инж.
Нина Цолова Баячева,
тел.: 07133/22-24, каб.: 212,
маг. инж.
Венета Райкова Божинова,
тел.: 07133/22-24, каб.: 212,
маг. инж.
Валери Николов Колев,
тел.: 07133/22-24, каб.: 223,
маг. инж.
Димка Тодорова Тодорова,
тел.: 07133/22-24, каб.: 219,
маг. инж.
Стефан Спасов Ценов,
тел.: 07133/22-24, каб.: 207,
маг. инж.
Сабина Калчева Коралска,
тел.: 07133/22-24, каб.: 403,

Еленка Ченкова Ранкова,
тел.: 07133/30-27, каб.: 224,

Гина Петкова Станева,
тел.: 07133/30-27, каб.: 224,
маг. инж.
Петър Георгиев Петров,
каб.: 103,

Нели Андреева Янкова,
тел.: 07133/22-56, каб.: 217,
маг. инж.
Милослав Христов Джамбов,
тел.: 07133/22-24, каб.: 225,
маг. инж.
Пенка Христова Куванджиева,
тел.: 07133/22-24, каб.: 205,

Таня Иванова Петрова,
тел.: 07133/22-24, каб.: 203,
бак. инж.
Траян Иванов Станойков,
тел.: 07133/22-24, каб.: 210,