Покажи структурата

Севдалина Димитрова Крауза,
тел.: 02 965-25 60; 02 868 55 71, каб.: 1243 А, e-mail: sevdalina@tu-sofia.bg
проф. д-р инж.
Любомир Ванков Димитров,
тел.: 02 965-25 60; 02 868 55 71, каб.: 1243 А, e-mail: lubomir_dimitrov@tu-sofia.bg