Покажи структурата
Ина Красимирова Маркова,
тел.: 02 965-2572, каб.: 1240, e-mail: innes@tu-sofia.bg
проф. д-р инж.
Иван Младенов Кралов,
тел.: 02 965-25 72, каб.: 1240, e-mail: kralov@tu-sofia.bg