Покажи структурата
проф. дтн инж.
Ради Петров Романски,
тел.: 02 965-25 30; 02 962 41 72, каб.: 1232, e-mail: rrom@tu-sofia.bg
маг. инж.
Елена Симеонова Хаджигенова,
тел.: 02 965-2530, каб.: 1232, e-mail: lenny@tu-sofia.bg