Покажи структурата
маг. ик.
Параскева Йорданова Кайчева,
каб.: 1336, e-mail: pkaycheva@tu-sofia.bg
маг. ик.
Мария Делова Иванова,
каб.: 1348, e-mail: mdelova@tu-sofia.bg
маг. ик.
Румяна Драгова Мушмова,
тел.: 02 965-2264, каб.: 1336, e-mail: mouch@tu-sofia.bg