Покажи структурата
ик.
Камелия Кесарова Христова,
тел.: 02/8751094, каб.: 32,
гл. ас. д-р инж.
Стела Ангелова Стефанова,
тел.: 02/8750040, каб.: 24, e-mail: sstefanova@elsys-bg.org
ст. преп.
Лидия Николова Иванова,
тел.: 02/8752041, каб.: 23,
гл. ас.
Любомир Здравков Чорбаджиев,
тел.: 02/8752041, каб.: 23,

Лилия Анчова Тодорова,
тел.: 02/8751094, каб.: 24,