Покажи структурата
маг. инж.
Пею Пасев,
тел.: -2600;3500, каб.: 4226-Д, e-mail: ppassev@tu-sofia.bg

Ивайло Калчев,
тел.: 2500, каб.: 4226-А,

Борислав Стоянов,
тел.: 2600, каб.: 4226-З,

Димитър Цветанов,
тел.: 2500, каб.: 4226-А,

Велин Янев,
тел.: 2500, каб.: 4226-А,

Пламен Димитров,
тел.: 3963, каб.: 4007-А,

Васил Милев,
тел.: 3963, каб.: 4007-А,

Пламен Шляпашки,
тел.: 3963, каб.: 4007-А,