Покажи структурата
маг. инж.
Галя Стефанова Далаклиева,
тел.: 02 965-2203, каб.: 12113, e-mail: g_stefanova@tu-sofia.bg
бак. инж.
Силвия Янева Стоянова,
тел.: 3440, каб.: 12122, e-mail: silvia@tu-sofia.bg