Покажи структурата

Зинаида Вълчева Желязова,
тел.: 02 965-2466, каб.: 12006, e-mail: zin@tu-sofia.bg
маг. инж.
Йорданка Стефанова Николова,
тел.: 3286, каб.: 2423-В, e-mail: jsn@tu-sofia.bg

Борянка Янкова Янева,
тел.: 2576, каб.: 1104, e-mail: yaneva@tu-sofia.bg

Нина Михайлова Сотирова,
тел.: 2586, каб.: 2232, e-mail: nsotirova@tu-sofia.bg
маг. инж.
Калина Колева Ончева,
тел.: 3511, каб.: 3102, e-mail: koncheva@tu-sofia.bg

Анна Иванова Каршалъкова,
тел.: 2250, каб.: 4123, e-mail: aik@tu-sofia.bg
маг. инж.
Светла Андреева Павлитова,
тел.: 3951, каб.: 9100, e-mail: svetla@tu-sofia.bg

Стефанка Стефанова Сивова,
тел.: 2084;3120, каб.: 10007, e-mail: stefiss@tu-sofia.bg
маг. инж.
Цветанка Иванова Мишева,
тел.: 2211, каб.: 12116, e-mail: misheva@tu-sofia.bg
маг. инж.
Цветанка Иванова Мишева,
тел.: 2211, каб.: 12116, e-mail: misheva@tu-sofia.bg