Покажи структурата
арх.
Теодора Георгиева Тричкова,
тел.: 02 965-2650, e-mail: tedinka@tu-sofia.bg
Владислав Кирилов Драгомиров,
тел.: 02 965-2650, e-mail: v_dragomirov@tu-sofia.bg
маг. инж.
Веселина Милкова Илиева,
тел.: 2650, каб.: БИЦ, ет.2, e-mail: vilieva@tu-sofia.bg