Покажи структурата
Силвия Светославова Кайцанова,
тел.: 2895,3995, вътр. 29, каб.: 1152-2,
Генка Димитрова Филчева,
тел.: 2895,3995, вътр. 32, каб.: 1152-1,
Ася Цветанова Бантутова,
тел.: 2895,3995, вътр. 33, каб.: 1152-2,
Десислава Малинова Димитрова,
тел.: 2895,3995, вътр. 27, каб.: 1152-4, e-mail: 3995, вътр. 27
Илияна Николаева Димитрова,
тел.: 2895,3995, вътр. 26, каб.: 1152-3, e-mail: 3995, вътр. 26
Силвия Александрова Захариева,
тел.: 2895,3995, вътр. 28, каб.: 1152-4, e-mail: 3995, вътр. 28
Ангелина Янкова Златкова,
тел.: 2895,3995, вътр. 30, каб.: 1152-4, e-mail: 3995, вътр. 30
Мария Георгиева Иванова,
тел.: 2895,3995, вътр. 36, каб.: 1152-4, e-mail: 3995, вътр. 36
Мартина Иванова Иванова,
тел.: 2895,3995, вътр. 22, каб.: 1152-3, e-mail: 3995, вътр. 22
Десислава Бойкова Киякова,
тел.: 2895,3995, вътр. 34, каб.: 1152-4, e-mail: 2895, вътр. 34
Цветанка Петкова Русинова,
тел.: 2895,3995, вътр. 31, каб.: 1152-4, e-mail: 3995, вътр. 31
Росица Димитрова Тошева,
тел.: 2895,3995, вътр. 23, каб.: 1152-4, e-mail: 3995, вътр. 23
Васил Цветанов Цанов,
тел.: 2895,3995, вътр. 21, каб.: 1152-1, e-mail: 3995, вътр. 21
Валентина Петкова Цветанова,
тел.: 2895,3995, вътр. 24, каб.: 1152-2, e-mail: 3995, вътр. 24
Мария Ангелова Янева,
тел.: 2895,3995, вътр. 35, каб.: 1152-4, e-mail: 3995, вътр. 35
доц. д-р инж.
Борислав Александров Дамянов,
тел.: 02 965-3995, каб.: 1151-1, e-mail: bdamian@tu-sofia.bg