Покажи структурата
маг. инж.
Соня Димитрова Асенова,
тел.: 02 965-2612, каб.: 2325, e-mail: sasenova@tu-sofia.bg
маг.
Камелия Бойчева Манова,
каб.: 2325, e-mail: fa-umo@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Нина Георгиева Николова,
каб.: 2350, e-mail: ninan@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Александър Каменов Ищев,
каб.: 2515, e-mail: ichtev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Весела Ангелова Карлова-Сергиева,
каб.: 2215-Ж, 9414, e-mail: vaks@tu-sofia.bg
маг. инж.
Мая Цветанова Стойчева,
тел.: 02 965-2406, каб.: 2350, e-mail: maiast@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Владислав Деянов Славов,
тел.: 02 965-2557, каб.: 2215-Ж, e-mail: v-slavov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Иван Иванов Евгениев ,
каб.: 1343-А, e-mail: iei@tu-sofia.bg