Покажи структурата
маг. инж.
Недка Вълчева Иванова,
тел.: 02 965-2370, каб.: 12222, e-mail: ef-k@tu-sofia.bg
Пенка Цветкова Широва,
тел.: 02 965-23 69, каб.: 12210, e-mail: ef-stud@tu-sofia.bg
Снежинка Петрова Иванова,
тел.: 02 965-23 69, каб.: 12210, e-mail: ef-stud@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Пламен Миланов Ризов,
тел.: 02 965-2147, каб.: 12329, e-mail: pmri@tu-sofia.bg
проф. д-р инж.
Валентин Генов Колев,
тел.: 02 965-2807, каб.: 12220, e-mail: vkolev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Валентин Генов Колев,
тел.: 02 965-2807, каб.: 12220, e-mail: vkolev@tu-sofia.bg
проф. д-р инж.
Петър Митрофанов Наков,
тел.: 02 965-2047, каб.: 12436, e-mail: pnakov@tu-sofia.bg