Покажи структурата
маг. инж.
Александра Иванова Боянова,
тел.: 3292, каб.: 2346, e-mail: emf-k@tu-sofia.bg
Теодора Кирилова Петкова,
тел.: 02 965-3292, каб.: 2346, e-mail: emf-k@tu-sofia.bg
маг. инж.
Виктория Димитрова Попова,
тел.: 02 965-2251, каб.: 2356, e-mail: v_popova@tu-sofia.bg
Ася Николаева Стоянова,
тел.: 02 965-3292, каб.: 2346, e-mail: emf-k@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Калин Боянов Филипов,
тел.: 02 965-2297, каб.: 2332, e-mail: filipov@tu-sofia.bg
проф. д-р инж.
Ивайло Петков Банов,
тел.: 02 965-3294, каб.: 2354, e-mail: banoviv@tu-sofia.bg