Покажи структурата
маг. инж.
Светлана Стефанова Манджакова-Цокева,
тел.: 02 9652282, каб.: 3230, e-mail: mtf-k@tu-sofia.bg
Божана Генкова Митова,
тел.: 02 9653611, каб.: 3228, e-mail: bmitova@tu-sofia.bg
проф. д-р инж.
Георги Димитров Тодоров,
тел.: 02 965-2536;2574, каб.: 3232,3119, e-mail: gdt@tu-sofia.bg
доц. д-р
Вътко Александров Драганов,
каб.: 4534, e-mail: vdrag@tu-sofia.bg
доц. д-р
Александър Пенчев Цокев,
каб.: 4534, e-mail: alextz@tu-sofia.bg
доц. д-р д-р
Яна Петрова Стоянова,
тел.: 02 965-2938, каб.: 4211А, e-mail: yast@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Георги Алексиев Саев,
тел.: -20 20, каб.: 1151-3, e-mail: gsaev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Манахил Тончев Тонгов,
тел.: 02 965-3475, каб.: 3408, e-mail: tongov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Йорданка Трендафилова Петрова,
тел.: 02 965-2508, каб.: 3512, e-mail: jtp@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Вътко Алкесандров Драганов,
тел.: 02 965-2796, каб.: 4534, e-mail: vdrag@tu-sofia.bg