Покажи структурата
маг. инж.
Олга Кирилова Милева,
тел.: 2288, каб.: 3242, e-mail: omileva@tu-sofia.bg
маг. инж.
Радостина Василева Чамова-Арнаудова,
тел.: 3737, каб.: 4201-А, e-mail: radar@tu-sofia.bg

Силвия Христова Миладинова,
тел.: 02 965-3737, каб.: 4201-А, e-mail: shm@tu-sofia.bg
проф. д-р инж.
Милка Дончева Вичева,
тел.: 02 965-2782, каб.: 3246, e-mail: mvicheva@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Панчо Кръстев Томов,
тел.: 02 965-3763, каб.: 4409, e-mail: pkt@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Румен Фиданов Николов,
тел.: 02 965-3897, каб.: 4442, e-mail: rnic@tu-sofia.bg
маг. инж.
Севинч Саид Мехмед,
тел.: 02 965-2288, каб.: 3242, e-mail: sevinch_mehmed@tu-sofia.bg