Покажи структурата
доц. д-р инж.
Лидия Гълъбова,
тел.: 02 965-2548, каб.: 1343 А, e-mail: lgalabova@tu-sofia.bg
проф. д-р инж.
Валери Стоилов,
тел.: 02 965-2546, каб.: 1345, e-mail: vms123@tu-sofia.bg
Ина Маркова,
тел.: 02 965-2572, каб.: 1240, e-mail: innes@tu-sofia.bg
проф. д-р инж.
Иван Кралов,
тел.: 02 965-25 72, каб.: 1240, e-mail: kralov@tu-sofia.bg