Покажи структурата

Яна Василева Цанкова,
тел.: +359 2 965 3095, +359 2 965 2095, каб.: 1439-Б, e-mail: fktt-dekan@tu-sofia.bg

Гергана Стефанова Колчева,
тел.: +359 2 965 3616, каб.: 3100, e-mail: gkolcheva@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Бончо Георгиев Бонев,
тел.: 02 965-2870; 3279, каб.: 4602,1439А, e-mail: bbonev@tu-sofia.bg
проф. д-р инж.
Илия Георгиев Илиев,
тел.: 02 965-2676, каб.: 1249, e-mail: fktt-dekan@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Златка Вълкова Вълкова-Джарвис,
тел.: 02 965-2662, каб.: 1447, e-mail: zvv@tu-sofia.bg

Мила Цветанова Николова-Цветкова,
тел.: 02 965-3107, каб.: 1440, e-mail: milan@tu-sofia.bg

Ани Пенчева Кръстева,
тел.: 02 965-3107, каб.: 1440, e-mail: a_krasteva@tu-sofia.bg

Леди Йорданова Бачева,
тел.: 02 965-3107, каб.: 1440, e-mail: ledi@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Калин Лъчезаров Димитров,
тел.: 02 965-3145, каб.: 1257, e-mail: kld@tu-sofia.bg