Покажи структурата
маг. фил.
Антоанета Димитрова Ал-Хусари,
тел.: 02 965-2054, каб.: 1322-A, e-mail: al-husari@tu-sofia.bg
маг. инж.
Даниела Петрова Бочева-Янчева,
тел.: 02 965-3139, каб.: 1327, e-mail: dbocheva@tu-sofia.bg
проф. д-р инж.
Огнян Наков Наков,
тел.: 02 965-3613, каб.: 1443, e-mail: nakov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Виргиния Тодорова Димитрова,
тел.: 02 965-3339, каб.: 2318, e-mail: vergy@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Даниела Велева Минковска,
тел.: 02 965-3317, каб.: 2324, e-mail: daniela@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Румен Иванов Трифонов,
проф. д-р инж.
Даниела Асенова Гоцева,
тел.: 02 965-2338, каб.: 1204, e-mail: dgoceva@tu-sofia.bg
доц. д-р инж.
Аделина Пламенова Алексиева-Петрова,
тел.: 02 965-2652, каб.: 3311-А, e-mail: aaleksieva@tu-sofia.bg

Ани Ангелова Кочева,
тел.: 02 965-3139, каб.: 1327, e-mail: ak@tu-sofia.bg
маг. ик.
Ралица Василева Пейчева,
каб.: 1443-А, e-mail: rpeycheva@tu-sofia.bg
маг. инж.
Таня Манолова Георгиева,
каб.: 1443-А, e-mail: fksu-k@tu-sofia.bg
Лалка Димитрова Костадинова,
тел.: 02 965-2054, каб.: 1322 А, e-mail: lalkak@tu-sofia.bg