Покажи структурата
Длъжност: Директор

Христина Димитрова,
тел.: 02 965-2009, каб.: БИЦ, ет. 3, e-mail: hdimitrova@tu-sofia.bg
Длъжност: Служител

Мария Маринова,
тел.: 02 965-3567, каб.: Комплект. и обр., e-mail: mdm@tu-sofia.bg