Покажи структурата
Длъжност: Ректор
проф. дн инж.
Иван Кралов,
тел.: 02 965-2450, каб.: 1234, e-mail: rector@tu-sofia.bg
Длъжност: Секретар

Ина Маркова,
тел.: 02 965-24 50; 862 30 73, каб.: 1234 А, e-mail: innes@tu-sofia.bg