Покажи структурата
Длъжност: Зам.-ректор
доц. д-р инж.
Елица Гиева,
тел.: 02 965-25 60; 02 868 5571, каб.: 1243 А, e-mail: gieva@tu-sofia.bg
Длъжност: секретар Зам.-ректор международна дейност и интеграция
маг. инж.
Камелия Стоянова,
тел.: 02 965-25 72, каб.: 1240, e-mail: k_stoyanova@tu-sofia.bg