Покажи структурата
Длъжност: Зам.-ректор
доц. д-р инж.
Лидия Гълъбова,
тел.: 02 965-25 72, каб.: 1240, e-mail: lgalabova@tu-sofia.bg
Длъжност: Секретар

Ралица Пейчева,
тел.: 02 965-2572, каб.: 1240, e-mail: rpeycheva@tu-sofia.bg