Покажи структурата
Длъжност: Секретар
ик.
Пресияна Цветанова,
тел.: 02 965-24 60; 02 965 34 60, каб.: 1245А, e-mail: presiqna@tu-sofia.bg