Покажи структурата
Длъжност: Юрисконсулт
юрист
Елица Въкова,
тел.: 02 965-2070, каб.: 1347A, e-mail: evakova@tu-sofia.bg
Длъжност: Юрисконсулт
юрист
Таня Згурова,
тел.: 02 965-3169, каб.: 1244, e-mail: t_zgurova@tu-sofia.bg