Покажи структурата
Длъжност: Главен счетоводител
д-р ик.
Мария Иванова,
тел.: 02 965-3026, каб.: 1348, e-mail: mdelova@tu-sofia.bg
Длъжност: Зам.гл.счетоводител
маг. ик.
Катя Атанасова,
тел.: 02 965-3227, каб.: 1348, e-mail: k.atanasova@tu-sofia.bg