Покажи структурата
Длъжност: Зам.-ректор
доц. д-р инж.
Росен Радонов,
тел.: 02 965-3232; 02 8683121, каб.: 1245, e-mail: radonov@tu-sofia.bg
Длъжност: Оператор данни
Ралица Стойчева,
тел.: 02 965-2049, каб.: 2112, e-mail: rali@tu-sofia.bg
Длъжност: Оператор данни

Хайрабед Агопов,
тел.: 02 965-2049, каб.: 2112, e-mail: hagopov@tu-sofia.bg
Длъжност: Оператор данни
Моника Симеонова,
тел.: 02 965-2049, каб.: 2112, e-mail: monika.simeonova@tu-sofia.bg