Покажи структурата
Длъжност: Зам.-ректор
проф. д-р инж.
Лидия Гълъбова,
тел.: 02 965-25 72, каб.: 1240, e-mail: lgalabova@tu-sofia.bg