Покажи структурата
Длъжност: Заместник ръководител
маг. инж.
Емилия Николова,
тел.: 02 965-2550, каб.: 2126, e-mail: eknikolova@tu-sofia.bg
Длъжност: Заместник ръководител
маг. инж.
Милва Хинова,
тел.: 02 965-2045, каб.: 2126, e-mail: mhinova@tu-sofia.bg
Длъжност: Юрисконсулт
юрист
Таня Згурова,
тел.: 02 965-2045, каб.: 2126, e-mail: t_zgurova@tu-sofia.bg
Длъжност: Старши експерт
маг. инж.
Рени Кунева,
тел.: 02 965-2550, каб.: 2126, e-mail: kuneva@tu-sofia.bg