Покажи структурата
Длъжност: Ръководител катедра
маг. инж.
Веселина Илиева,
тел.: 2650, каб.: БИЦ, ет.2, e-mail: vilieva@tu-sofia.bg
Длъжност: Служител
арх.
Теодора Тричкова,
тел.: 02 965-2650, e-mail: tedinka@tu-sofia.bg
Длъжност: Служител

Владислав Драгомиров,
тел.: 02 965-2650, e-mail: v_dragomirov@tu-sofia.bg